sasani
17 آبان 1401 - 20:49

ادامه دیدارهای بین المللی بذرپاش در حاشیه اجلاس اینتوسای

رئیس کل دیوان محاسبات کشور در ادامه حضور خود در بیست و چهارمین نشست مجمع عمومی سازمان اینتوسای با برخی روسای دیوان محاسبات کشورها دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات کشور که برای شرکت در بیست و چهارمین نشست مجمع عمومی سازمان اینتوسای عازم برزیل شده است، با برخی رؤسای دیوان محاسبات کشورها دیدار و گفتگو کرد. پس از دیدار با رؤسای هیأت‌ها و رئیسان کل دیوان محاسبات پرتغال، جامائیکا و مالزی، بذرپاش با رؤسای دیوان محاسبات چین، یونان، سنگال، گواتمالا، قرقیزستان و ارمنستان نیز دیدار و گفتگو کرد. خبرگزاری مهراینتوسایرئیساندیدار با رئیس هیأت دیوان محاسبات چین دیدار با رئیس هیأت دیوان محاسبات چیندیدار با رئیس هیأت دیوان محاسبات چیندر ادامه دیدارهای دوجانبه رئیس کل دیوان محاسبات کشورمان با همتایان خود در سایر دیوان محاسبات کشورهای جهان در حاشیه مجمع اینتوسای، مهرداد بذرپاش با ژانگ کی، رئیس هیأت دیوان محاسبات چین دیدار و گفتگو کرد. اینتوسایژانگبذرپاش در این دیدار ضمن اشاره به قدمت دیرینه دو کشور به روابط راهبردی و اشتراکات متعدد تاریخی میان دو کشور اشاره کرد و گفت: ایران و چین شرکای استراتژیک یکدیگرند که در مقابل سیاست یکجانبه گرایی آمریکا ایستاده اند. اندبرگزاری دوره‌های آموزشی مشترک و امکان تبادل و انتقال دانش انباشته دیوان محاسبات کشورمان به دیوان محاسبات چین در حوزه‌های مختلف حسابرسی دولتی از دیگر پیشنهادهای بذرپاش در این دیدار بود که با استقبال طرف چینی مواجه شد. ژانگ کی، رئیس هیأت دیوان محاسبات چین نیز در این دیدار، با تبیین ساختار دیوان محاسبات چین و اشاره به روابط قدیمی دو کشور بر لزوم ارتقای سطح همکاری‌های حرفه ای میان دو دیوان تاکید کرد. همچنین، وی با اشاره به عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان شانگهای، این اتفاق را رویدادی مهم و تأثیرگذار بر روابط دو کشور دانست. ژانگایدر پایان، ژانگ کی ابراز امیدواری کرد یادداشت تفاهم همکاری میان دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران و چین در نزدیک ترین زمان ممکن نهایی و امضا شود. ژانگتریندیدار با رئیس کل دیوان محاسبات یونان دیدار با رئیس کل دیوان محاسبات یوناندیدار با رئیس کل دیوان محاسبات یونانمهرداد بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات کشور همچنین با یوانیس سارماس، رئیس کل دیوان محاسبات یونان دیدار و گفتگو کرد. بذرپاش در این دیدار ضمن اشاره به قدمت دیرینه دو کشور و اشتراکات متعدد تاریخی میان ایران و یونان بر نزدیکی هر چه بیشتر دو کشور تاکید کرد. یوانیسسارماسبذرپاش در این دیدار تاکید کرد: ساخت درونی جمهوری اسلامی ایران، قدرتمندتر از آن است که دشمنان حتی حدسش را بزنند. حدسشبرگزاری دوره‌های آموزشی مشترک و امکان تبادل و انتقال دانش و تجربیات دیوان محاسبات کشورمان به دیوان محاسبات یونان در حوزه‌های مختلف حسابرسی دولتی از پیشنهادهای بذرپاش در این دیدار بود. یوانیس سارماس، رئیس کل دیوان محاسبات یونان نیز در این دیدار، با تبیین ساختار دیوان محاسبات یونان و اشاره به روابط قدیمی دو کشور بر لزوم ارتقای سطح همکاری‌های حرفه ای میان دو دیوان تاکید کرد. یوانیسسارماسایسارماس ابراز امیدواری کرد حوزه‌های همکاری میان دو دیوان در همه زمینه‌ها هر چه بیشتر توسعه یابد و امضای یادداشت تفاهم همکاری می‌تواند سرآغاز همکاری مشترک دو دیوان تلقی شود. سارماسدیدار با رئیس سازمان آفروسای دیدار با رئیس سازمان آفروسایدیدار با رئیس سازمان آفروسایآفروسایبذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات کشور با ممدو فایه، رئیس کل دیوان محاسبات سنگال و رئیس سازمان آفروسای (سازمان دیوان محاسبات کشورهای آفریقایی) در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان اینتوسای دیدار و گفتگو کرد. ممدوفایهآفروسایاینتوسایدر این دیدار، بذرپاش با تاکید یر این نکته که کشورهای اسلامی باید قدرتمندترین اتحادها را تشکیل دهند گفت: ارتقای وضعیت اقتصادی کشورهای اسلامی با همکاری و توسعه روابط تجاری و اقتصادی این کشورها در کنار تعمیق روابط فرهنگی کشورهای مسلمان باید مورد توجه قرار گیرد. یروی همچنین خواستار گسترش روابط دوجانبه با دیوان محاسبات کشور دوست و مسلمان سنگال در حوزه حسابرسی شد و پیشنهاد داد یادداشت تفاهم همکاری میان دو دیوان در آینده نزدیک نهایی و امضا شود. دعوت از دیوان محاسبات سنگال مبنی بر حمایت و عضویت در سازمان دیوان محاسبات کشورهای اسلامی و تعریف دوره‌های آموزشی و پروژه‌های مشترک همکاری میان دو دیوان از دیگر پیشنهادهای بذرپاش در این دیدار بود. ممدو فایه، رئیس کل دیوان محاسبات سنگال نیز در این دیدار، ضمن قدردانی از بذرپاش بابت برگزاری این دیدار و استقبال از پیشنهادهای ابتکاری دیوان محاسبات کشورمان، اعلام کرد دیوان محاسبات سنگال آمادگی دارد، یادداشت تفاهم همکاری میان دو دیوان را در آینده نزدیک در تهران امضا نماید. ممدوفایهدیدار با رئیس هیأت دیوان محاسبات گواتمالا دیدار با رئیس هیأت دیوان محاسبات گواتمالادیدار با رئیس هیأت دیوان محاسبات گواتمالامهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات کشور با خوزه رامیرز، رئیس هیأت دیوان محاسبات گواتمالا نیز دیدارو گفتگو کرد. بذرپاش در این دیدار با بیان اینکه ملت ما ملتی صلح طلب است تاکید کرد: ایران عزیز قرن هاست به هیچ کشوری حمله نکرده است و تنها در مقابل تهاجمات دشمنان از خود دفاع کرده است. رئیس دیوان محاسبات ایران همچنین پیشنهاد کرد یادداشت تفاهم همکاری میان دو دیوان در آینده نزدیک نهایی و امضا شود. تعمیق روابط دوجانبه و اجرای پروژه‌های مشترک همکاری علی الخصوص در حوزه حسابرسی زیست محیطی میان دو دیوان از دیگر پیشنهادهای بذرپاش در این دیدار بود. خوزه رامیرز، رئیس هیأت دیوان محاسبات گواتمالا نیز در این دیدار، آمادگی کامل خود را مبنی بر تعمیق و ارتقای سطح همکاری‌های همه جانبه با دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران و نهایی سازی یادداشت تفاهم همکاری در نزدیک ترین زمان ممکن اعلام کرد. دیدار با رئیس کل دیوان محاسبات قرقیزستان دیدار با رئیس کل دیوان محاسبات قرقیزستاندیدار با رئیس کل دیوان محاسبات قرقیزستاندر حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان اینتوسای در ریودوژانیرو -برزیل، مهرداد بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات کشور با احمدف، رئیس کل دیوان محاسبات قرقیزستان نیز دیدار و گفتگو کرد. در ابتدای این دیدار، بذرپاش با قدردانی از اعلام موضع رسمی دیوان محاسبات قرقیزستان در خصوص حمایت از تأسیس سازمان دیوان محاسبات کشورهای اسلامی و با بیان اینکه توسعه روابط با کشورهای منطقه از اولویتهای اصلی سیاست خارجی کشور است، خواستار گسترش و تعمیق روابط دوجانبه با دیوان محاسبات کشور دوست قرقیزستان شد. همچنین، بذرپاش ضمن تاکید بر لزوم دستیابی به چهارچوبی معین برای تداوم و تعمیق همکاری‌های دوجانبه پیشنهاد کرد یادداشت تفاهم همکاری میان دو دیوان در آینده نزدیک نهایی در تهران به امضای طرفین برسد. احمدف، رئیس کل دیوان محاسبات قرقیزستان نیز در این دیدار، ضمن تاکید بر اشتراکات فرهنگی و تاریخی و جغرافیایی میان دو ملت ایران و قرقیزستان و قدردانی از بذرپاش بابت برگزاری این دیدار و استقبال از پیشنهادهای ابتکاری دیوان محاسبات کشورمان، اعلام کرد دیوان محاسبات قرقیزستان آماده همکاری همه جانبه با دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران است و امضای یادداشت تفاهم همکاری میان دو دیوان در آینده نزدیک به این روابط استحکام خواهد بخشید. دیدار با رئیس هیأت دیوان محاسبات ارمنستان دیدار با رئیس هیأت دیوان محاسبات ارمنستاندیدار با رئیس هیأت دیوان محاسبات ارمنستانهمچنین در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان اینتوسای در ریودوژانیرو برزیل، مهرداد بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات کشور با کارن آرستمیان، رئیس هیأت دیوان محاسبات ارمنستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار، بذرپاش با بیان اهمیت تعمیق روابط با همسایگان برای جمهوری اسلامی ایران، تاکید کرد: ایران قرن هاست روابط بسیار خوبی با همسایگان خود دارد و تنها در مقابل تهاجم دشمنان از خود دفاع کرده است و دفاع از تمامیت ارضی و سرزمین، اصل خدشه ناپذیر ماست. وی با تاکید بر لزوم گسترش و تعمیق روابط دوجانبه با دیوان محاسبات کشور دوست و همسایه ارمنستان، پیشنهاد داد همکاری‌ها میان دو دیوان در آینده نزدیک افزایش یابد. تعریف پروژه‌های مشترک همکاری میان دو دیوان و اعلام آمادگی ایران برای اشتراک دانش و تجربیات به دیوان محاسبات ارمنستان از دیگر پیشنهادهای بذرپاش در این دیدار بود. کارن آرستمیان، رئیس هیأت دیوان محاسبات ارمنستان نیز در این دیدار، ضمن تاکید بر اشتراکات فرهنگی و تاریخی و جغرافیایی میان دو ملت ایران و ارمنستان و قدردانی از بذرپاش بابت برگزاری این دیدار و استقبال از پیشنهادهای ابتکاری دیوان محاسبات کشورمان، اعلام کرد دیوان محاسبات ارمنستان آماده همکاری همه جانبه با دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران است و امضای یادداشت تفاهم همکاری میان دو دیوان در آینده نزدیک به این روابط استحکام خواهد بخشید.
منبع: مهر
شناسه خبر: 838494